Wettelijke regelingen

 • Wet WGBO

  De Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO)
  Voor de praktijk geldt deze wet. Deze wet regelt de rechten en plichten van vrijwillig behandelde patiënten en hun zorgverleners. In deze wet zijn artikelen opgenomen over onder andere informatieplicht, dossierplicht en klachtenbehandeling.

 • Klachten regeling

  Indien u niet tevreden bent over uw behandeling of een klacht heeft over de bejegening door uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut, de praktijkmanager of praktijkhouder. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. U vindt hierover informatie in het folderrek in de wachtruimte.

 • Privacyreglement
  Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met uw gegevens om. Daarom is naast de  bovengenoemde Wet Bescherming  Persoonsgegevens, een aantal regels vastgelegd in een zogenaamd privacyreglement van onze praktijk.
  U heeft altijd recht op de juiste informatie en op het inzien van uw behandeldossier. Indien u meent dat de gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen. De fysiotherapeut mag zonder uw toestemming geen gegevens uit uw behandeldossier doorgeven aan derden.