Aan- en afmelden

Als u zich aanmeldt vragen wij naar uw NAW-gegevens, uw verzekering en indien van toepassing, de verwijsbrief.
Ook dient u zich bij ons, als gevolg van een wettelijke verplichting, met een geldig  document  te identifceren. (rijbewijs, paspoort of ID-kaart).
Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht(en) het gaat en of u voorkeur heeft voor een van onze behandelaars. Tijdens de eerste behandeling beginnen we met een vraaggesprek waarna meestal een onderzoek naar de oorzaak van uw klachten wordt gedaan. Dit alles neemt ongeveer dertig minuten in beslag. Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek stellen we in overleg met u een behandelplan op.

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient u dit 24 uur voor de afgesproken behandeling te melden. Wanneer dit niet gebeurt zijn wij genoodzaakt om de behandelprijs bij u in rekening te brengen.
In overleg met uw behandelend fysiotherapeut kan bij ziekte of buitengewone omstandigheden van deze regel worden afgeweken.